Texttelefon

En texttelefon förmedlar text och gör det möjligt att både ringa och ta emot samtal. Den som ringer med texttelefon kan använda enbart text eller en kombination av text och tal.

Texttelefonen har ett tangentbord för att skriva text och en skärm för att läsa text men vissa texttelefoner är programvara för dator, surfplatta eller smart telefon. Flertalet texttelefoner kopplas in i telefonjacket men det finns även telefoner som kopplas till internet.

Hur texttelefonsamtal fungerar

I ett texttelefonsamtal använder antingen båda samtalsparter text och skriver till varandra, eller så skriver den ena parten och den andra parten talar. En person som är vuxendöv kan föredra att tala och att få skriven text tillbaka.

Texttelefoner har funnits i Sverige i ungefär 35 år. I traditionella texttelefoner använder de som ringer varandra turtagning. Det innebär att den ena personen skriver och överlämnar sedan till den andra personen att skriva eller tala. Samtal med texttelefon skiljer sig därmed från vanliga taltelefonsamtal eller videosamtal eftersom det inte är lika enkelt att avbryta varandra.

Med modernare texttelefoner som använder internet är det möjligt att tala och skriva samtidigt. Det gör också att det inte är nödvändigt med turtagningen, även om det kan underlätta att låta den andra parten tala eller skriva klart innan man svarar.

Texttelefoni.se - förmedling av samtal mellan texttelefon och vanlig telefon

Det går att ringa mellan texttelefoner och vanliga taltelefoner om man ringer via texttelefoni.se. I Texttelefoni.se är det en person som förmedlar samtalet. Det innebär att hen skriver det som personen i taltelefonen säger så att det syns i texttelefonen och läser upp det som skrivs i texttelefonen så att den som använder taltelefon hör.

Vart man vänder sig

Alla landsting och regionen förskriver texttelefoner eller annan alternativ lösning till den som behöver det.

Samtal mellan vanlig telefon och texttelefon förmedlas via förmedlingstjänsten Texttelefoni.se. Om man ska ringa från en texttelefon till en annan texttelefon behövs inte förmedlingstjänsten.

Vart jag vänder mig för att få texttelefon

Läs mer om vart du kan vända dig för att få texttelefon

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: