Textbaserad kommunikation

Kommunikation med text är användbart för de flesta personer som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. Vanliga textbaserade kommunikationssätt som e-post och sms är exempel på tekniska lösningar och metoder som kan fungera bra för distanskommunikation.

För barndomsdöva personer, som inte har svenska eller ett annat talat språk som förstaspråk, är det i regel bättre att kommunicera med teckenspråk än med skriven text. Det gäller också personer med dövblindhet som är barndomsdöva.

Exempel på teknik och metoder för textbaserad fjärrkommunikation är:

  • e-post
  • sms
  • chatt
  • totalkonversation
  • texttelefoni

Vid närkommunikation är skrivtolkning en metod som ger möjlighet till fullgod kommunikation.

För mycket korta och enkla vardagssituationer när det inte finns tolk, kan det fungera att skriva lappar eller använda tal-till-textprogram som återger det som sägs i text.

Tal-till-text

Tal-till-text-system gör text av det som sägs. Tekniken utvecklas snabbt och beroende på situation kan den underlätta kommunikationen.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: