Bildtelefoniförmedling och distanstolkning

Bildtelefoniförmedlingen Bildtelefoni.net förmedlar telefonsamtal mellan döva teckenspråkiga personer och hörande personer. Bildtelefoni.net erbjuder också distanstolkning på teckenspråk i upp till en timme.

Hur bildtelefoniförmedling fungerar

Personer som använder teckenspråk kan ringa både till andra som har bildtelefoner och till dem som använder taltelefon. För att kunna kommunicera med en person som har taltelefon används tjänsten Bildtelefoni.net där det finns teckenspråkstolkar som gör det möjligt att kommunicera mellan språken. Den som använder taltelefon kan också ringa den som har bildtelefon via Bildtelefoni.net för att få samtal förmedlat.

De teckenspråkstolkar som tolkar i Bildtelefoni.net har tystnadsplikt.

Bildtelefoni.net har öppet dygnet runt. När man ringer dit hamnar man ibland i kö för att alla tolkar är upptagna. Kötiden är sällan längre än en minut.

Distanstolkning mellan teckenspråk och talad svenska

Om en döv och en hörande person behöver tolk och inte kan boka det i förväg är det möjligt att ringa Bildtelefoni.net och få distanstolkning. Tolkningen sker då mellan de personer som är vid bildtelefonen. Distanstolkning fungerar bäst när det endast är en döv och en hörande person som behöver kommunicera. Bildtelefoni.net erbjuder distanstolkning i upp till en timme.

Vart man vänder sig

För att få reda på hur man ansöker om bildtelefon ska man kontakta sin förskrivare i det landsting eller region där man bor.

Bildtelefoni.net har också en informativ webbplats och en kundtjänst dit man kan vända sig för att få veta mer.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: