Teknik & tjänster

I det här avsnittet beskrivs olika metoder för kommunikation, och vi länkar till andra webbplatser med mer information.

I direktkommunikation mellan döva personer, personer med hörselnedsättning eller dövblindhet och hörande personer finns det olika tekniker och tjänster som kan underlätta.

Andra källor till information om teknik och metoder för kommunikation är bland annat:

1177 Vårdguiden - innehåller information om hälso- och sjukvård, funktionsnedsättning och tjänster som erbjuds av landstingen. Där finns tolkning, förskrivning av hjälpmedel och information om olika hjälpmedel.

e-kommunicera.nu - innehåller information om hjälpmedel och teknik för att ringa eller kommunicera på distans med andra när man är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet.

Appsök är en webbplats med information om appar som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2017-06-02
Dela: