Innovationsexempel

Här ges exempel på projekt, tekniska lösningar och metoder som kan ge bättre möjligheter till kommunikation för döva personer, personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Här finns utvalda exempel på projekt som i närtid eller på längre sikt kan förbättra kommunikationsmöjligheterna för döva personer, personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Fler exempel på projekt finns bland annat på Post- och telestyrelsens webbplats om deras Innovationstävling.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: