Innovation & utveckling

På dessa sidor får du veta mer om bland annat ny teknik och nya användningsmetoder eller hur du kan hitta finansiärer till din innovation.

Här finns information om

  • Myndigheten för delaktighets innovationsråd för området kommunikation för döva personer, personer med hörselnedsättning eller dövblindhet
  • exempel på projekt, tekniska lösningar och metoder som kan underlätta kommunikation
  • statliga myndigheter som finansierar forskning och innovation.
Senast granskad: 2017-06-07
Dela: