Hit vänder du dig

Här finns information om vart du ska vända dig för att få vet vem som ansvarar för teknik, tjänster och stöd som underlättar kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Landsting, regioner och kommuner ansvarar för hjälpmedel för det vardagliga livet. Hjälpmedel som underlättar kommunikation förskrivs av landstingen och regionerna. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ger bidrag till hjälpmedel och teknik som behövs i arbetet. För vardagstolkning ansvarar landstingen och regionerna.

Det finns också tekniska lösningar som man kan köpa själv som fungerar som hjälpmedel. Till exempel finns det appar och program till datorer, surfplattor och smarta telefoner som är bra kommunikationsverktyg.

Senast granskad: 2017-07-06
Dela: