Hörselnedsättning

En person med hörselnedsättning har nedsatt hörsel på ett eller båda öronen. Döva personer och personer med dövblindhet har hörselnedsättning. Förutsättningarna för att kommunicera skiljer sig åt för personer som är döva, de med dövblindhet och de som har en hörselnedsättning.

Att kommunicera med hörhjälpmedel

För den som har en hörselnedsättning och inte är döv eller har dövblindhet sker kommunikation vanligtvis med talat språk och ofta med hjälp av förstärkande teknik. De flesta personer med hörselnedsättning har nytta av teknik som förstärker ljud. Exempel på sådan teknik är hörapparat eller cochleaimplantat som omvandlar ljud till elektriska impulser i innerörat. De underlättar hörandet men innebär inte fullgod hörsel.

Teknik som skickar ljud trådlöst direkt till hörapparaterna underlättar också. På en konferens underlättar det för en person med hörselnedsättning om den som talar använder mikrofon och ljudet skickas till hörapparaten med olika tekniker, till exempel FM-system eller en så kallad teleslinga.

För många med hörselnedsättning fungerar kommunikation med enskilda personer bra om de har hörapparat och det inte förekommer störande ljud. I situationer med buller, eller då det är många människor som talar samtidigt, kan det vara svårare att kommunicera. Kompletterande hjälpmedel kan då underlätta, till exempel att en mikrofon placeras nära munnen hos den som talar och som skickar ljudet direkt till hörapparaten. De flesta med måttlig hörselnedsättning klarar sig bra med hörapparat och vissa kompletterande hjälpmedel som kan underlätta kommunikation med talat språk.

Annan teknik och metoder för kommunikation

Text som kompletterar det talade språket underlättar vid kommunikation. Undertexter i tv gör att man kan läsa det som sägs vilket förstärker kommunikationen både för personer med hörselnedsättning och andra.

Den som har en hörselnedsättning kan få tolk för att underlätta kommunikationen i olika situationer. I landstinget eller regionen där man bor erbjuds tolk för de flesta vardagssituationer, till exempel skrivtolk, teckenspråkstolk eller TSS-tolk. Tjänsten är kostnadsfri.

Det finns även särskilda telefoner som underlättar för personer med hörselnedsättning att ringa telefonsamtal, till exempel texttelefon. 

Senast granskad: 2017-06-02
Dela: