Dövblindhet

En person med dövblindhet har både en syn- och hörselnedsättning vilket gör det svårt att kommunicera. Följderna av dövblindhet skiljer sig dock åt mellan olika personer.

Följderna av dövblindhet beror på när i livet dövblindheten uppstår och om det är hörselnedsättningen eller synnedsättningen som först inträder. Graden av syn- och hörselnedsättning avgör också vilka kommunikationsförutsättningar den som har dövblindhet har.

Definition av dövblindhet

Den nordiska definitionen av dövblindhet lyder:

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där kombinationen är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. 

Kommunikationsstrategier

Förutsättningarna för kommunikation beror på hur grav synnedsättningen respektive hörselnedsättningen är för en person med dövblindhet. Det spelar också roll när personen fick sin syn- respektive hörselnedsättning.

De som fötts döva använder i huvudsak teckenspråket för att kommunicera. De som har en hörselnedsättning eller blivit döva senare i livet använder i huvudsak svenska eller ett annat talat språk för att kommunicera.

Dövblindtolkning

Läs mer om dövblindtolkning

Senast granskad: 2017-06-02
Dela: