Döva

En döv person kan inte höra. Den som föds döv eller blir döv tidigt får teckenspråk som första språk.

Att kommunicera med teckenspråk innebär att man främst använder händerna, men också axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser. Teckenspråket är ett eget språk med egen grammatik och uppbyggnad och skiljer sig helt från svenska språket.

Teckenspråk ser olika ut i olika länder. Barn som är döva kan inte härma sina föräldrars tal, utan måste titta på deras händer och ansikte för att förstå vad föräldrarna vill säga.

Hjälpmedel

Sedan flera år tillbaka får nästan alla barn som föds döva i Sverige ett eller två så kallade cochleaimplantat, CI. Det är en sorts hörapparat och de flesta barn som får CI kommer att höra tillräckligt bra för att utveckla och kommunicera med tal. Ett CI ger inte normal hörsel. Förutsättningarna för att höra påverkas bland annat av hur ljudmiljön är, om personen ser den som talar och därmed har hjälp av läpprörelser, mimik och kroppsspråk samt om det finns hjälpmedel som förstärker talarens röst. Det är vanligt att barn med CI får lära sig teckenspråk och använder det. Vuxna som är födda döva har mindre möjligheter att med hjälp av CI lära sig att tala och förstå talat språk, men de kan ändå ha nytta av CI.

Dövkultur

Personer som fötts döva eller blivit döva i tidig ålder, och som har teckenspråket som första språk, är en del av dövkulturen. Genom språket har döva gemensamma erfarenheter som är unika för dövgruppen. Kulturen i det hörande samhället är oftast inte tillgänglig för döva som därför har utvecklat en egen kultur med till exempel ett rikt föreningsliv vid sidan av det hörande samhället. Dövkultur innebär också teater, konst, poesi och annat på teckenspråk och på dövas villkor.

Vuxendöv

De som har blivit döva senare i livet kallas ofta för vuxendöva. De har ofta svenska som första språk och en del lär sig att använda och förstå tecken från teckenspråket för att kommunicera. För vuxendöva är svenska, eller andra talade språk, det språk som de kan bäst och helst använder. För dem är även skriven text ett bra stöd i kommunikationen.

Senast granskad: 2017-06-02
Dela: