Behov

I detta avsnitt beskrivs grundläggande förutsättningar för att öka kunskapen om behoven och olika sätt att kommunicera. För döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet kan kommunikation ske på många olika sätt. Behoven är dessutom olika för olika individer.

Senast granskad: 2017-06-02
Dela: