Assistanshundar

Ryggen på en assistanshund med blått täcke där det står Assistanshund

Myndigheten för delaktighet, MFD, har regeringens uppdrag att finansiera och följa upp Svenska Brukshundsklubbens, SBK:s arbete som stödfunktion för assistanshundar. Tillsammans ska MFD och SBK också informera relevanta aktörer om nyttan och värdet med assistanshundar.

På dessa sidor får du bland annat information om:

  • Vad en assistanshund är, vilka typer av assistanshundar som finns
  • Om MFD:s regeringsuppdrag
  • Hur man får en assistanshund
  • Hur finansieringen sker
  • Goda exempel
Senast granskad: 2018-01-26
Dela: