Artikel 24 Utbildning

Lagar som kan kopplas till artikel 24 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I artikel 24 står om rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska säkerställa ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer och ett livslångt lärande med full utveckling av den mänskliga potentialen.

Senast granskad: 2015-11-23