Tillgänglig dagligvaruhandel för personer med demens

Här hittar du ett material för dagligvaruhandeln om hur de kan underlätta för kunder som har en demenssjukdom.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram kunskapsmaterialet "Det ska vara lätt att handla" med tips om hur dagligvaruhandeln kan underlätta för personer med demens och andra kognitiva nedsättningar. Kunskapsstödet består av en kortare film och kompletterande informationsmaterial som går att ladda ned.

Det finns också en folder om demens "När glömska är en sjukdom" samt en så kallad bordsryttare med information om kunskapsstödet. Dessa går att beställa. Foldern kan laddas ner.

Det går även att ladda ned en undersökning med svar från 302 anställda inom dagligvaruhandeln. Undersökningen har tagit reda på vilken kunskap anställda har om hur de kan underlätta för personer med demens.

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskaperna om hur det är att leva med demenssjukdom. Projektet om demens och tillgänglighet i dagligvaruhandeln görs i samarbete med Demensförbundet, Anhörigas Riksförbund, Alzheimer Sverige och Svenskt Demenscentrum.

Se filmen "Det ska vara lätt att handla"

Hur kan butiker underlätta för personer som har en demenssjukdom. Grunden är butiksmiljö och bemötande. Filmen ger exempel på förbättringar som gör det lättare att hitta och orientera sig i butiken.

Relaterad information

Senast granskad: 2017-07-06
Dela: