Nationella dokument

Här hittar du nationella dokument som är viktiga för den svenska funktionshinderspolitiken. De handlar bland annat om funktionshinderspolitikens mål om mångfald, delaktighet och jämlikhet.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: