Nationella dokument

Här hittar du nationella dokument som är viktiga för den svenska funktionshinderspolitiken. De handlar bland annat om funktionshinderspolitikens mål om mångfald, delaktighet och jämlikhet.

Senast granskad: 2018-07-27
Dela: