Internationella dokument

Här hittar du internationella dokument som är viktiga för funktionshinderspolitiken.

Det internationella arbetet inom funktionshindersområdet har stor betydelse för att utveckla den svenska funktionshinderspolitiken.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-08-14
Dela: