Funktionshindersorganisationer

Att samverka med funktionshindersorganisationer är viktigt i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken.

Funktionshindersorganisationer har stora erfarenheter och kunskaper. Därför är det viktigt att hitta former för samverkan vid planering, genomförande och utvärdering av insatser som rör personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersorganisationerna är experter inom funktionshindersfrågor och verkar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga på lika villkor. De arbetar aktivt för att påverka beslutsfattare och andra som kan medverka till ett tillgängligare samhälle.

 

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: