Funktionshindersorganisationer

Att samverka med funktionshindersorganisationer är nödvändigt i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken.

Funktionshindersorganisationer har stora erfarenheter och kunskaper. Det finns ett krav i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att samråda med och involvera funktionshindersorganisationer.

Därför är det viktigt att hitta former för samverkan vid planering, genomförande och utvärdering av insatser som rör personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersorganisationerna är experter inom funktionshindersfrågor och arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga på jämlika villkor. De arbetar aktivt för att påverka beslutsfattare och andra som kan bidra till att samhället blir tillgängligt.

Senast granskad: 2018-07-27
Dela: