Allmän kommentar nr 2 om artikel 9 - Tillgänglighet

Den allmänna kommentaren nr 2 om artikel 9 - Tillgänglighet beskriver vad konventionsstaterna åtagit sig inom tillgänglighetsområdet för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna nyttja sina mänskliga fri- och rättigheter.

Det handlar om tre olika perspektiv på tillgänglighet.

  • Att allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla genom universell utformning.
  • Att det som redan finns gradvis ska göras tillgängligare genom att tillgänglighetsnormer införs och följs upp.
  • Att det ska införas ett diskrimineringsskydd som omfattar en skyldighet att vidta skäliga åtgärder i relation till individer med funktionsnedsättning.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-08-18
Dela: