Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 - Likhet inför lagen

Den allmänna kommentaren nummer 1 om artikel 12 - Likhet inför lagen beskriver vad konventionsstaterna åtagit sig för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna nyttja sina mänskliga fri- och rättigheter genom att erkännas rättskapacitet och därmed rätt till likhet inför lagen.

  • Rättskapaciteten är inneboende i alla människor och måste upprätthållas för personer med funktionsnedsättning på jämlika villkor.
  • Rättskapacitet är att äga rättigheter och skyldigheter (vara en person i lagens mening) och att kunna utöva dessa rättigheter och skyldigheter (rättshandlingsförmåga).
  • Det är skillnad mellan rättskapacitet och mental kapacitet.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-08-18
Dela: