Delaktig kommunikation

Webbsidan "Delaktig kommunikation" har fokus på kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Här hittar du information om befintlig och ny teknik och bestämmelser inom området. Informationen vänder sig till personer som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet, men även till personer som behöver veta mer om hur man skapar goda förutsättningar för kommunikation.

Webbsidorna är en del i en plattform för delaktig kommunikation som består av tre delar: ett innovationsråd, Facebook-gruppen Forum Delaktig kommunikation samt denna webbplats.

Kontakta oss

Vill du veta mer om plattformen, kontakta Ulrika Gani
08-600 84 18
ulrika.gani@mfd.se

illustration med ett tåglok och texten Experiment

Webcaptioner - verktyg för direkttextning

Webcaptioner är en tjänst som direktöversätter talat språk till text. Översättning finns för 40 olika språk och det går att spara det översatta till en textfil. Grunden i Webcaptioner är Googles öppna apier. Den fungerar bara i Chrome.

Web Captioner

Illustration med olika personer. De äer stiliserade och man ser inte hela figurerna. En har en flagga i handen, en saknar ett ben, de övriga ser man bara huvudena av.

PTS innovationstävling

Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling med temat "Arbetsmarknad för alla" arrangeras tillsammans med Arbetsförmedlingen. Syftet är att få fram digitala lösningar som ger fler tillgång till arbetsmarknaden, oavsett funktionsförmåga.

PTS innovationstävling

Senast granskad: 2017-04-26
Dela: