Delaktig kommunikation

Webbplatsen Delaktig kommunikation har fokus på kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Här finns information om befintlig och ny teknik och bestämmelser inom området. Informationen vänder sig till personer som är döva, har en hörselnedsättning eller dövblindhet, men även till personer som behöver veta mer om hur man skapar goda förutsättningar för kommunikation.

Webbplatsen är en del i en plattform för delaktig kommunikation som består av tre delar: ett innovationsråd, Facebook-gruppen Forum Delaktig kommunikation samt denna webbplats.

Läs mer om uppdraget

Digital mötesplats om kommunikation för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Verksamhetslabb

Verklighetslabb - Vinnova

Vinnova har en utlysning som riktar sig till offentliga aktörer som vill öppna upp sin verksamhet för utveckling, test och demonstration av innovationer i verklig miljö. Både fysiska och digitala anpassningar av verksamheten kan finansieras.

Arbetsmarknad för alla

PTS innovationstävling

Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling med temat "Arbetsmarknad för alla" arrangeras tillsammans med Arbetsförmedlingen. Syftet är att få fram digitala lösningar som ger fler tillgång till arbetsmarknaden, oavsett funktionsförmåga.

Nytt i omvärlden
Kontakta oss

Vill du veta mer om plattformen, kontakta Ulrika Gani
08-600 84 18
ulrika.gani@mfd.se